Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu „Wdrożenie e-usług  w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia(akronim „e-usługi POZ”)” dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

Termin składania ofert został wydłużony do 22.09.2023 włącznie.

Pliki ofertowe – All-in-one

Pliki ofertowe – Macierz dyskowa

Pliki ofertowe – UPS-serwer

Pliki ofertowe – UTM