Wyznaczenie IOD.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodka Zdrowia w Maniowych jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Maniowych, przy ul. Gorczańskiej 6, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczył:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez:

  • pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodka Zdrowia w Maniowych,
    ul. Gorczańska 6, 34-436 Maniowy
  • Rafał Dobrowolski
  • adres e-mailowy: iod@pozmaniowy.pl ,
  • telefon: 511-255-129.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.