Rejestracja:

Osobista

Pacjent poprzez sowoje osobiste stawiennictwo w placówce może się zarejestrować do wybranego lekarza.

Telefoniczna

Dzwoniąc na numery telefonów wybranej placówki można się zarejestrować do wybranego lekarza.

Poprzez osoby trzecie

Poprzez osoby trzecie, upoważnione przez pacjenta.

e-Rejestracja

Od października 2014 r. Ośrodek Zdrowia udostępnia możliwość rejestracji pośredniej poprzez formularz na stronie internetowej.

Rejestracja kończy się wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Zakład udziela bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym oraz odpłatnie osobom nieubezpieczonym.