e-Rejestracja

Rejestracja elektroniczna.

Rejestracja internetowa wymaga podania:

• imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,

• adres miejsca zamieszkania,

• numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,

• formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta:e-mail, telefonicznie.

W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się zgłosić do rejestracji celem dokonania formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź w wybranej przez siebie formie.

Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Kliknij aby wejść do e-rejestracji