INFORMACJA O OŚRODKU

Gminny Ośrodek Zdrowia został przejęty jako zadanie zlecone od Wojewody Nowosądeckiego od dnia 1 lipca 1993 roku uchwałą Rady Gminy w Czorsztynie nr 188/XXX/93 i tym samym został nadany pierwszy statut placówki. Kierownikiem ówczesnego ośrodka został lek. med. Adam Bochenek. 

Samodzielny Publiczny Gminnym Ośrodek Zdrowia w Maniowach został utworzony uchwałą Rady Gminy Nr. 13/II/98 w dniu 05.11.1998r., działalność swą rozpoczął od dnia 01.01.1999r.

Kod świadczeniodawcy : 064/100030

NIP: 735-218-43-33,   Regon: 490687997

Adres: 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 6

34-443 Sromowce Niżne, ul. Szkolna 7

Od dnia 1 października 2012 roku kierownictwo w SP GOZ w Maniowach pełni   lek. med. Lidia Kołodziej.

Główny księgowy – Józef Rusin.

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ ŚWIADCZYMY USŁUGI Z ZAKRESU:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Stomatologii
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
    • Poradnia Otolaryngologiczna
    • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza  (nieczynna do odwołania)
  • Fizjoterapii

OTWARTO PRACOWNIĘ FIZJOTERAPII W SROMOWCACH WYŻNYCH

Ośrodek Zdrowia zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców oraz turystów – jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Zapewniamy fachową, miłą oraz kompleksową obsługę w zakresach, które posiadamy.