O ośrodku

Otwarto Pracownię Rehabilitacji w Sromowcach Wyżnych.

Informacje na temat placówki.

Gminny Ośrodek Zdrowia został przejęty jako zadanie zlecone od Wojewody Nowosądeckiego od dnia 1 lipca 1993 roku uchwałą Rady Gminy w Czorsztynie nr 188/XXX/93 i tym samym został nadany pierwszy statut placówki.

Kierownikiem ówczesnego ośrodka został lek. med. Adam Bochenek.

Od dnia 1 października 2012 roku kierownictwo w ośrodku pełni lek. med. Lidia Kołodziej.

Ośrodek Zdrowia zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców oraz turystów – jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Zapewniamy fachową, miłą oraz kompleksową obsługę w zakresach, które posiadamy.

Kod świadczeniodawcy : 064/100030

NIP: 735-218-43-33

Regon: 490687997

Adres: 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 6

34-443 Sromowce Niżne, ul. Szkolna 7

Kierownik Ośrodka Zdrowia – lek. med. Lidia Kołodziej.

Główny księgowy – Józef Rusin.